Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), okul öncesinden üniversiteye dek süregelen ve eğitim öğretimde her branşın, her sınıfın, lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin yaşadığı sorunların tespit edilmesi, izlenmesi, araştırılması, değerlendirilmesi; notlar, raporlar hazırlanması; paneller, çalıştaylarla özel ve genel konuların irdelenmesi; sorunlara çözüm yollarının aranması, olumlu süreçlerin ve sonuçlarının her okula taşınması amacındadır.

Kanıta dayalı nitelikli veriler yardımıyla öğrenci ve öğretmenlerin okul yaşantılarını, bu yaşantıya yaklaşımlarını, etkilenişlerini belirlemek ve tartışmak; öğretmenlere kuramsal, pratik destekler sunmak; eğitimin her bir bileşeni içinde ve bileşenler arasında yapıcı, ılımlı diyalog sağlamak; nitelikli eğitimle öğrencinin ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak DİERG’in temel hedefleridir. Eğitimde gelişme olmazsa üreten, değer yaratan, dönüşen toplum olunamaz.

Bir düşünce kuruluşu olan DİERG’in blogu toplumun her bir bireyinin eğitim öğretimle ilgili görüş, analiz, eleştiri ve tartışmaları içindir.

Öğrencinin ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını yönlendiren; eğitimi etkileyen, eğitimden etkilenen her bireyi ve kesimi paydaş bilen; eğitimi etkileyen ve eğitimden etkilenen her olguyu izlemek isteyen; çalışmalarını bağımsız, gönüllü, kar amacı gütmeden ve toplum yararına yürüten DİERG; eğitimle ilgili her türlü işbirliğine, desteğe, proje önerilerine açıktır.

Bu İçeriği Paylaş: