Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), 1-3 Aralık 2021’de toplanacak olan 20. Eğitim Şurası öncesinde anadili ve/veya babadili Kürdce olan çocuklar için okul öncesinden üniversiteye dek ‘Kürdce anadilinde zorunlu eğitim’ başlatılmasını önermektedir. Önerimiz, ‘anadili temelli anadilde eğitim’ yani ‘Kürdce temelli Türkçe eğitim’ başlatılmasına dairdir. Kapsayıcılığı artıracak bu önerimizi 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan ‘eğitimde fırsat ve olanak eşitliği’ ilkesi ışığında dile getiriyoruz.

ABİDE 2018, EGÇİ 2018, TIMMS 2019, PISA 2018, LGS gibi sonuçlar ve raporlar bölge (Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri) ile diğer bölgeler arasındaki başarı farkını veri temelli kanıtlarla ortaya koymaktadır. Geçmiş dönem sonuç ve raporları ise bu başarı farkının tarihsel olduğunu işaret etmektedir. PISA 2018 sonuçlarına göre, bölge diğer en başarılı bölgeden 3 yıllık öğrenme süreci kadar geridedir. Sorun bölgeler arasındaki başarı sıralamasında bir bölgenin sürekli sonuncu olması değil, diğer bölgelerle arasındaki farkın bu denli yüksek olmasıdır. Bölgeler arası eşitsizlik kadar bölge içi eşitsizlik de bir diğer önemli başlıktır.

Bu mutlak gibi görünen farkta ve geri kalmışlıkta sosyoekonomik zayıflık, ebeveynin eğitim durumu, okul sayısı, öğretmen sayısı, okullulaşma oranı ve çocuğun okul öncesi eğitim almamasının yanı sıra anadilinde eğitim yokluğu da bir etkendir; eşitsizlik sağlamaktadır.

1925 Şark Islahat Planı Kararnamesi, 1928’deki “Vatandaş Türkçe konuş” kampanyası ve 1983 tarihli 2932 sayılı yasa ile Türkçe dışındaki her bir anadili ev içine hapsedilmiştir. Ancak, 2012 yılında Kürd diline devlet okullarında, üniversite ve basında alan açılmıştır. O alanda günümüze dek daralma olmamış aksine bu alanla dikkatle ilgilenilmiş, korunmaya ve güçlendirilmeye çalışılmıştır.

DİERG, 20. Eğitim Şurası’nda belirlenecek tavsiye kararları arasında “Kürdce anadilinde zorunlu eğitim” uygulamasına geçişin de yer almasını önermektedir.

Bu İçeriği Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir