DİERG’in 24 Kasım Mesajı

Öğretmenlik mesleğinin gereğini yapmaktan çekinmeyen, mesleğin gereği olmayan uygulama ve algılara karşı direnen, eğitimin bileşenlerinden gelen her tür hediyeyi reddeden, öğrencilerinin bireyleşmesi için çağcıl bilgiyi, deneyimi sahiplenen, kılavuz edinen ve yayılmasına gayret gösteren, eğitimdeki iyi örnekleri yaygınlaştırmaya çalışan, eğitimdeki olumsuz örnekleri tartışan, kariyer basamaklarında dürüst ve açık bir rekabet beklentisinde olan, liyakate dayanan bir hiyerarşinin oluşmasını ve sürdürülmesini talep eden, eşitliğe dayanan adalet anlayışını savunan, çevre ve sistemin ürettiği herhangi bir olumsuzluğa karşın öğrenme ve öğretme heyecanını yitirmeyen öğretmenlerimiz yaşamı yenileyenleri yetiştiren yenileyicilerdir.

Aldığı ücretin miktarına, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakkı ayrımına, hakkaniyeti tartışılır uygulamalara, ücretli öğretmenlik uygulamasına, özel eğitim kurumlarındaki çalışma koşullarına ve güvencesizliğe, atanamayan meslektaşlarının yaşadığı sorunlara, ulusal ve uluslararası merkezi sınavlarda elde edilen sıralamaların sorumlularından biri olarak gösterilmelerine rağmen; okul yaşantısında varlığını üretkenliğiyle hissettiren, sınıfta dersini layıkiyle işleyen, sınıf dışındaki çabalarıyla da eğitim öğretimin revize ve reforme edilmesini dert edinmiş tüm öğretmenlerimizi desteklemeye ve dayanışmaya devam edeceğiz.

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi, DİERG

Bu İçeriği Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir