DİERG: Kürd Çocuklarının Dil Bayramı Kutlu Olsun

Kürd dili gün geçtikçe gelişmekte ve güçlenmektedir. Anadili bir çocuğun annesi ile duygusal bağ kurması ve kendini güvende hissetmesi için önemlidir. Evlerin içinde çocuklarımızın en az iki dilli yetişmesi desteklenmelidir.

Zihnimizi güçlendirelim, dillerimizi güçlendirerek!

Türkiye’deki Kürdçe (Kurmanci ve Kırmancki) konuşucuları Türkçeyi de bilişsel dil düzeneklerinde harmanlayarak iletişim güçlerini hala çok daha iyi seviyelere çıkarmaktadır. Bu sadece iletişim boyutunda değil, farklı bilişsel eylemlerde de konuşucuların yetkinliklerini artırmaktadır. Yani zihnimizdeki dil sayısı başarı ve mutluluğun keşfinde yeni ve farklı yolların oluşumuyla eşdeğerdir.

Çokdilli ebeveynlerin çokdilli çocukları olmalı!

Gelişmiş ülkelerde çokdillilik özel çabalarla sağlanmaktadır. Kürdlerse uzun yıllar boyu yasaklanan anadilinden vazgeçmemiş ve farklı bir ikidilliliğe maruz kalmıştır. Bu çokdillilik, Kürdlere yaşadığı baskıyı anımsatırken; günümüz modern toplumlarında çocukların birden fazla dili erken çocukluk döneminde öğrenmesi teşvik edilmektedir. İlk dil olarak anadili Kürdçenin öğretilmesinin akademik başarıyı olumsuz etkileyeceği görüşü ise sadece asılsız değil, tamamen yanlıştır.

İkidillilik çocukların beyin yapısını farklılaştırmakta, akademik ve sosyal alanda başarıyı artırmaktadır. Özellikle doğumundan itibaren çokdilli yetişen çocukların bilişsel, sosyal gelişimi olumlu etkilenmektedir. İkidillilik bilgiyi işlemede, kullanmada esneklik, transferde hız sağlar.

Anne ve baba farklı anadiline sahipse, her birinin çocuklarıyla kendi anadilinde iletişim kurması gerekmektedir. Anne ve baba sadece Türkçe konuşabiliyorsa çocuklarına ilk önce Türkçe ve Kritik Dönem Hipotezi uyarınca da 2 yaşından sonra Kürdçe öğretmeye başlayabilirler. Bazı çokdilli çocuklar birkaç dilde yetkinleşebilirken, bazı çocuklar sadece birini yetkin olarak kullanabiliyor. Çokdilli yetişen bir çocuk ileriki yaşantısında eksik olanı yetkinleştirebilir.

Anadili Temelli Anadilde Kreş

Pedagojik bakış açısı çokdilliliği önemsemektedir. Devlet ve özel kreşler ile anaokullarında Türkçenin yanı sıra Kürd dilinin kullanımını da talep etmek ebeveynlerin inisiyatifindedir. Ebeveynler vergi veren vatandaşlardır ve resmen talep ederlerse yerel yönetimlerin “Kürdçe temelli Türkçe kreşler” açmasının önünde yasal bir engel yoktur.

Bugünü çocuklarımızla da kutlayalım; çocuklarımızın kutlamasını sağlayalım.

Çocuklarımızın Kürd dili bayramı kutlu olsun.

Bu İçeriği Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir