DİERG: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Geri Çekilmeli

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı Öğretmenlik Meslek Kanun teklifinde öğretmenlik için; “eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” ifadelerini kullanmıştır. Bileşenlerin tartışmasına izin verilmediği, önerilerinin dikkate alınmadığı kanun teklifi eğitimde kaliteyi artırabilmek için dikkatleri yeniden öğretmenler üzerine topluyor.

Bakanlık özelikle devlet okullarında eğitim kalitesinin artırılabilmesi için Bakanlığın eğitim öğretim yönetimindeki sorumluluğuna; öğretmenlik mesleğinin motivasyon ve aidiyetinin güçlenmesi ya da zayıflanmasında Bakanlığın performansının geliştirilmesine teklifte yer vermemiştir.

Kanun teklifi, aday öğretmenler ve çalışan öğretmenler için düzenlemeler getiriyor; çalışma şartlarını düzenleniyor, kariyer basamakları oluşturuyor. Kanun teklifinin kariyer basamaklarını mesleki kriterlere ve öğretmenin mesleğine lisansüstü ve sertifika programlarıyla pratiğe yansıtacağı katkısına göre değil de yıllara göre derecelendirmesi liyakat ilkesine uygun görünmemektedir.

Kanun teklifi büyük ve yıldan yıla gelişen bir sektör haline dönüştürülen özel okullarda personel öğretmenlere ise değinmemektedir.

Son yıllarda özel okullar devletin maddi ve tanınan geniş özerklik desteği ile güçlendirildi ve sayıları arttı. Yıllar özel okul işletmeciliğini verimli bir sektöre dönüştürürken; diğer taraftan, Bakanlık devlet okullarına olan ilgi ve desteğini daha da azalttı ve pandemi sürecinde özel okullarla devlet okulları arasında her açıdan birbirinden çok farklı ve birbirine yabancı okul iklimleri oluştu. Eğitimde kalitesizlik ve başarısızlık çoğu devlet okulunun olağan çıktısı olarak kabullenildi. Devlet okullarında idareci, öğretmen, öğrenci, ebeveynler halen ciddi sorunlar ve eksikliklerle eğitim öğretim devam etmektedir.

Özel okulların öğretmen ve ebeveyn ücret politikası, öğretmen hakları konularındaki denetimsizliği; öğretmenlerin başından beri varlığını sürdüren güvensizlik ve güvencesizlik sorunlarını daha da büyütmüştür.

Bakanlığın yönetim yaklaşımının ve uygulamalarının, mevcut okul iklimlerinin, yapısal sorunlara son yıllarda eklenen yenilerinin niceliği ve niteliğinin, çelişkilerin ortaya konması ve tartışılması ve çözümlerin hayata geçirilmeye başlanması sonucunda ancak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu şekillenebilecektir.

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), bu nedenle bu haliyle teklif edilen kanunun geri çekilmesini önermektedir.

Bu İçeriği Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir