Okul Yaşantısında Değişim Önerisi

Fotoğraf: Murat Akyol, Mardin

DİERG, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretmenlerin okulda bulunma süreleri ve ek ders uygulamasının yeniden düzenlenmesini önermektedir. Öğretmenin dersinden önce ve sonra okulda bulunması gerekmemektedir. Dersi biten öğretmenin okulda kalmak için özel bir nedeni yoksa okuldan ayrılmaktadır. Böylece okul ders yükünü tamamlamak için gidilen mekana dönüşmüştür.

Sosyal faaliyetler okul atmosferini olumlu etkiler. Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesi, desteklenmeleri, hoşgörü ve farklılıklara saygıyı gerektiren çalışmalara dahil olmaları, öğrenme şekillerine öğrencilerin de karar verebilmesi, grup çalışmaları, kişisel problemlerini fark edebilme ve kendi kendine çözebilmesi,  isteyerek öğrenmesi, farklı bakış açıları edinmesi öğretmenlerin planlaması, hazırlığı ve uygulaması ile doğrudan ilgilidir.

DİERG öğretmenlerin okul yaşantısının değişebilmesi için önerilerde bulunmaktadır.

Ek dersin kaldırılması önerisi

DİERG ek ders politikasına son verilmesi için öneride bulunmaktadır. TEDMEM de yayımladığı Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni’nde maaşta iyileştirme yapılarak ek dersin kaldırılmasına değinmişti (https://tedmem.org/yayin/ogretmenlik-meslek-kanunu-oneri-metni). DİERG de öğretmenlerin okul yaşantısının değişmesi önerisini ek ders ücretinin kaldırılması üzerine temellendirmiştir.

Günümüzde her branştan öğretmenler haftada en fazla 30 saat ders girebilmektedir. Öğretmenler öncelikle maaş karşılığı olarak 15 saatlik ders vermesi zorunludur ve bu sayının üzerinde verdiği her ders saati için ek ders ücreti alabilmektedir. En fazla 15 ders saati için ek ders ücreti alınmaktadır. Bazı öğretmenler yeterli ders olmaması yüzünden sadece 15 saat ders verebiliyorken, bazı öğretmenler 30 ders saatini tamamlayabilmektedir. Ek ders ücreti kaldırılarak maaşa 60 saatlik ek ders ücreti yansıtılabilir. Böylece öğretmenlerin gelir kaybı olmayacaktır. Ek ders, hafta sonu akademik kursları ve ücretli öğretmenler için ödenebilir.

Öğretmenin okulda bulunma süresinin değişmesi önerisi

Okulların değişime açık olabilmesi için öğretmenlerin mesleki ve sosyal çalışmalar için uygun zamanı olmalıdır. Bu çalışmalar okulun sadece eğitim kalitesini artırmakla kalmayacak, öğrencilerin beceri ve yeteneklerini de açığa çıkarıp geliştirebilecektir. Yapılan her bir çalışmanın gün, sat ve içeriği ile kayıt altına alınması da bilimsel çalışma yöntemlerinin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, öğretmenlerin okulda bulunma biçimleri yeniden düzenlenebilir.

I. Okul öncesi

  • Okul öncesi öğretmenleri haftada 30 saat aktif ders vermektedir. İlkokul öğretmenleri için ders bittikten sonra her gün iki ders saati daha okulda kalabilir. Böylece haftada 40 ders saati okulda bulunacaktır.

II. İlkokul

  • İlkokul öğretmenleri günümüzde haftada 30 saat aktif ders vermektedir. İlkokul öğretmenleri için ders bittikten sonra her gün iki ders saati daha okulda kalabilir. Böylece haftada 40 ders saati okulda bulunacaktır.

III. Ortaokul

  • Ortaokul öğretmenleri haftada en fazla 20 saat ders verebilir. Ders bittikten sonra her gün 4 ders süresi boyunca okulda kalabilir. Böylece öğretmen her iş gününde 8 ders saati, hafta boyu 40 ders saati okulda bulunabilir. Norm kadro belirlemesinde 20 ders saati esas alınabilir.

IV. Lise

  • Lise öğretmenleri haftada en fazla 20 saat ders verebilir. Ders bittikten sonra her gün 4 ders süresi boyunca okulda kalabilir. Böylece öğretmen her iş gününde 8 ders saati, hafta boyu 40 ders saati okulda bulunabilir. Norm kadro belirlemesinde 20 ders saati esas alınabilir.

Özel okul çalışanı öğretmenler, devlet okullarında çalışan öğretmenlere nazaran, belirlenmiş saatlerde çalışmaktadır. Ayrıca, özel okul çalışanı öğretmenlerin gün sonu ve hafta sonu çalışma saatleri de uzayabilmektedir. Öğretmenin okul yaşantısının değişmesine dair DİERG’in önerisi, devlet ve özel okul ayrımı yapılmaksızın tüm örgün eğitim kurumları içindir.

Nasıl bir okul yaşantısı!

Haftalık 20 ders öğretmenin performansını, motivasyonunu zorlamayacaktır, böylece dersler daha verimli geçebilir. Ders dışında kalan zaman da dikkatlice biçimde değerlendirilebilir.

Öğretmenin gün boyu okulda kalmasını gerektirecek bu öneri ikili eğitim yapan okullarda da uygulanabilir. Öğretmenin haftada 40 ders saati değil, her gün yani 180 iş günü boyunca 8 ders saati okulda bulunması önerilmektedir.

Okul gelişimi için öğretmenler gruplar oluşturarak tespit ve önerilerde bulunabilir.

Okul içi reform önerileri için çalışmalar yapılabilir.

Öğrencilerde yaygın davranış, düşünüş ve söylem problemlerinin tespiti ve azaltılması çalışmalarının planlaması yapılabilir.

Öğretmen aktif ders dışında okulda geçireceği süre boyunca sonraki derslerine hazırlık, proje önerisi hazırlama, öğrenci takip bilgi formunu doldurma, öğrenci hakkında kapsamlı raporlar hazırlama, ebeveyn görüşmeleri, gerektiği aralıklarla zümre toplantıları yapabilir.

Öğrencilerin sosyal yönden gelişimini güçlendirmek için öğrencilere edindireceği hobilere karar verme, araştırma, materyal hazırlama çalışmalarını yürütebilir. Böylece var olan beceriler uygulama alanı bulabilir ve bu çalışmalar dersin birkaç dakikasında bile gerçekleştirilebilir. Hobiler öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Diğer öğretmenlerle temas kurularak beceriler sadece birkaç sınıfta değil okul geneline yaygınlaşma olanağına kavuşabilir.

Sınıfta farklı bilgi ve yeteneğe sahip öğrencilerin değerlendirilmesi için planlama yapılabilir.

Okulun ihtiyaçlarına göre, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin planlamalar yapılabilir ve uygulanabilir. Ders dışı zamanlarda söyleşiler, seminerler ve çalıştaylar düzenlenebilir.

Öğrencilerin bireysel ya da toplu etkinlikleri için hazırlık yapabilir. Diğer öğretmenlerin desteği ya da işbirliği ders dışı zaman diliminde sağlanabilir.

EBA eğitimleri yıl boyu açık tutulursa öğretmenler topluca ya da bireysel olarak eğitimlere katılabilir ve içerik tartışmaları yapabilir. Böylece bilgi ve deneyim paylaşımı da sağlanmış olur.

İlçe ya da ilde diğer okullarla yarışmalar (branş alanları, satranç, Go, vs) organize edilebilir.

Okullar arası işbirliği için planlamalar yapılabilir.

Bu İçeriği Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir