Üniversite Sınavı Değil Tüm Sistem Değişmelidir

Üniversite sınavı ve genel olarak kademeler arasındaki geçişler için yapılan sınavlar zamanla daha da sistemli ve katı hale gelmiştir.

Mevcut sistem; süreçleri, sonuçları ve etkileri açısından eğitimdeki eşitsizliği artırmaktadır. Farklı sosyo-ekonomilere sahip bireylerin pozitif dikey geçiş olanağını güçleştirirken; orta ve üst sosyo-ekonomiye sahip kesimlerin konfor alanına dönüşmüştür. Başarı hedefli ancak düşük gelirli ebeveynler örgün eğitimin her bir şubesinde sınav odaklı süreçleri içselleştirirken, yüksek gelirli ebeveynler hedeflerine ulaşmak için daha farklı süreçlere dahil olabilmektedir. Düşük gelirli ailelerin öğrencileri ise akademik yaşantıda nitelikli eğitime erişememektedir.

Mevcut eğitim politikalarının sonucu olarak, devlet okullarının eğitim ve öğretim motivasyonu, kapasitesi, iddiası ve başarısı azalırken; özel okulculuk zamanla güçlü ve gelişen bir sektör haline gelmiştir. Okulların liyakat, not, devamsızlık, disiplin cezası politikalarını ve prensiplerini ebeveynler belirlemeye başlamıştır. Mevcut sistemin sağladığı alanda var olma ve faydalanma olanağına sahip kesim dışında kalan büyük kesimin itirazları işitilmemektedir.

Üniversite sınavının kaldırılmasına ya da sınavsız üniversiteye yönelik öneriler önemlidir ancak durumun ciddiyeti ve aciliyeti dikkate alınarak yaklaşılmalıdır. Üniversite sınavı öncesi yapılan eleştiriler sınav sonrasında yeni model önerilerinin tartışılması aşamasını başlatmalıdır. Sınavsız yeni modelin uygulanmasına karar verildikten sonra 1. sınıftan itibaren yeni modele göre eğitime başlanmalıdır.

Özel ve devlet okullarını, eğitim bileşenlerini baskı altına alan her bir etkiden korunabileceği, liyakatın ve prensiplerin esas alınacağı bir modele geçmek mümkündür.

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG) uzmanları, mevcut sistemin iyileştirilmesine değil ancak yeni bir modelin belirlenmesi ve uygulamaya geçilmesi aşamalarında birikim ve deneyimini paylaşmaya hazırdır.

Bu İçeriği Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir