Keşke Öğretmenler Öğrencilere Hobi Edindirse!

Hobi edinmek bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığına olumlu katkı yaparken, kendini keşfetmesini de sağlar. Hobi bireyin rutininin dışına çıkmasını, farklı deneyimlere açık olmasını, farklı bilgi ve becerileri edinmesini getirir.

Bu nedenle, okulda öğrenciye hobi tanıtımı ve edindirme süreçleri öğrencinin örgün eğitimi boyunca ciddiyetle, nazikçe ve ısrarla yürütülmelidir. Okul yaşantısında hobilerin de yerini alması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG), her eğitim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine uygulamayı da içeren en az dört hobi tanıtımı yapılmasını önermektedir. Hobiler öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve motor becerilerine uygun olarak seçilmeye ve tasniflenmeye çalışılmıştır.

Sınıflara göre önerilen hobilerin tümü ya da bir kısmı özel gereksinimli birey, özel yetenekli birey ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin tüm öğrencilere tanıtımı yapılabilecek etkinliklerdir.

DİERG öneri notunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu İçeriği Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir